Merania

Väčšina organizácii sa spolieha na verifikáciu - preverenie funkčnosti ovládacích prvkov prostredníctvom meraní. Tieto typy preverovaní sa vykonávajú špeciálne vyškolenými technikmi s použitím zariadení, ktoré sa zvolili tak, aby správne merali každý ovládací prvok ESD.

Naša spoločnosť disponuje kompletným vybavením meracej techniky, ktorá našim technikom umožňuje meraním jasne posúdiť účinnosť a vhodnosť použitých materiálov a produktov.

Merania vykonávajú vyškolení technici na základe presných metodík a pracovných postupov, pričom namerané výsledky sú porovnávané s medznými hodnotami udávanými v príslušných predpisoch a normách.

Výstupom z meraní je správa - protokol z merania ktorý je potrebný pre ESD koordinátora ako doklad funkčného pracoviska, prípadne ako podklad pre reklamačné konanie v prípade neprirodzene degradovaných ESD vlastností materiálov.

Príslušné merania vieme vykonať, ako akreditované meranie v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025: 2005

Merania:

 • Komplexné merania ESD podláh, odpor voči zemi - IEC 61340-4-1, zostava osoba/obuv/podlahový systém - IEC 61340-4-5, meranie napätia generovaného ľudským telom – Walking test
 • Meranie parametrov:
  • Pracovných povrchov ESD stolov
  • ESD vozíkov
  • ESD stoličiek
  • ESD regálov
  • ESD odevov
  • ESD obuvi
  • ESD rukavíc
  • ESD obalov
  • ESD náramkov
  • Účinnosti ionizátorov
  • Odporov materiálov v klimatizačnej komore – povrchový odpor, objemový odpor
 • Vystavenie protokolu z merania