ESD audit technologickej linky

Veľmi častým prvkom výrobného procesu je montáž citlivých komponentov prostredníctvom automatizovaných či robotických liniek s minimálnym vstupom obsluhy. Takáto linka tak, ako všetko ostatné v oblasti ESD, musí spĺňať minimálne požiadavky na ESD ochranu. V praxi je častým problémom situácia, keď si podnik objedná výrobu linky u dodávateľa s požiadavku na ESD ochranu, avšak nedostatky či nedokonalosti v ESD sú zistené až po inštalácii, prípadne až keď linka vyrába.

V týchto prípadoch odporúčame vykonať audit a merania treťou stranou ešte pred odovzdaním. Týmto spôsobom možno predísť nepríjemným a podstatne nákladnejším riešeniam tohto problému počas výroby.

Výstupom z ESD auditu výrobnej linky je správa, protokol z merania so zisteniami a návrhmi na zlepšenie. Tento výstup je pre ESD koordinátora podkladom k validácii.