Náš team

  • Ing. Miroslav Brúsil – projektový manažér a lektor
  • Michal Kopas – merací technik a technik kalibrácií
  • Matej Smolka – merací technik
  • Bc. Kristián Huber – merací technik
  • Ing. Jana Pagáčová – konferencie, školenia