Problematika elektrostatiky a antistatickej ochrany v elektrotechnickom priemysle, ktorej úlohou je ochrana citlivých súčiastok a minimalizovanie ich poškodenia spôsobeného elektrostatickým výbojom ESD, je vnímaná z dvoch pohľadov. Na jednej strane vnímame náklady, ktoré sú spojené s dodržaním požiadaviek medzinárodných štandardov a kvalifikáciou osôb ktoré zabezpečujú zavedenie štandardov do praxe, teda do konkrétnej prevádzky a na druhej strane spokojného zákazníka a bezporuchové zariadenia.

Podlahy a pracovné povrchy boli v 90-tych rokoch položky chráneného priestoru EPA na ktoré sa kládol najväčší dôraz a k nim sa viažu naše začiatky meraní. Testery na kontrolu ESD náramkov a obuvi pre osoby vstupujúce do EPA sme kalibrovali v našom kalibračnom laboratóriu. S príchodom štandardov ANSI/ESD S20.20 a IEC 61340-5-1 bolo potrebné v chránených priestoroch EPA (Elektrostatic Protected Area) klasifikovať materiály a overovať zhodu podľa ESD TR 53.

V roku 2013 vznikol útvar expertných meraní, kde jednou z oblastí je problematika elektrostatiky v elektrotechnickom priemysle, ktorú vníma ako samostatnú oblasť a poskytuje nasledovné služby:

  • ESD audit podľa ANSI/ESD S20.20, IEC 61340-5-1 a TR 53
  • Školenia
  • Merania
  • Kalibrácie
  • Konzultácie

V roku 2015 sme na Slovensku prvý krát organizovali konferenciu ESD FÓRUM SLOVENSKO, ktorej cieľom je spojiť odborníkov pôsobiacich v oblasti elektrostatiky a antistatickej ochrany, vymieňať si skúsenosti, praktické poznatky a hľadať lepšie riešenia pri dodržaní medzinárodných štandardov.

Druhý ročník konferencie ESD FÓRUM SLOVENSKO sa konal v roku 2017 a stalo sa tradíciou, že konferencia je organizovaná v dvojročnom intervale.

V roku 2017 sme ako prví na Slovensku absolvovali školenie ESD certifikovaný technik Nemeckej organizácie ESD FORUM e.V., a úspešne sme absolvovali teoretické a praktické skúšky . Organizácia ESD FORUM e.V. spolupracuje s organizáciou ESDA, spája popredných európskych a svetových odborníkov, ktorí sa podieľajú na príprave medzinárodných štandardov organizácií ANSI (American National Standards Institute) a IEC (International Electrotechnical Commission), pôsobia v popredných svetových spoločnostiach rôznych odvetví, vo vede a výskume.

Bezpečnosť osôb je na prvom mieste i v problematike ESD a antistatickej ochrany, preto ju treba citlivo posudzovať, na jednej strane chrániť citlivé komponenty ESDS voči ESD, a na druhej strane chrániť personál pred zásahom elektrickým prúdom.

V našom tíme špecialistov pôsobia i revízny technici elektrických zariadení a bezpečnostný technici, ktorí vedia kvalifikovane zladiť tieto súvisiace oblasti.

Aktívne spolupracujeme s firmou Wolfgang Warmbier, ktorá je európskym lídrom vo vývoji antistatických materiálov a produktov, ich testovaní a skúšaní a zároveň i najväčším distribútorom. Na Slovensku sme jediným oficiálnym zástupcom spoločnosti Wolfgang Warmbier.

Sme komplexným partnerom

pre komplexnú službu.

Vo všetkých našich činnostiach poskytujeme zákazníkom komplexnú službu realizovanú prostredníctvom našich zamestnancov, ktorá zahŕňa individuálny prístup, poradenstvo, riešenie problému.

Nami ponúkané služby vychádzajú z dlhoročných skúseností, potrebných odborných vedomostí a používaním kvalitnej meracej techniky, ktorá podlieha pravidelnej metrologickej kontrole.