ESD AUDIT

Problematika ESD ochrany súčiastok pred účinkami statickej elektriny sa vyznačuje jedným zásadným špecifikom. Neustálym napredovaním technologických procesov v oblasti elektroniky vzrastajú automaticky nároky aj na jednotlivé elektronické komponenty, a tým pádom na tzv. elektrostatickú citlivosť súčiastok. Táto citlivosť je o mnoho nižšia než je spodný prah vnímania človeka. Možno teda s určitosťou povedať, že úroveň statickej elektriny ktorá trvalo poškodí súčiastku je takmer nemožné identifikovať a lokalizovať ľudskými zmyslami.

Z toho dôvodu je nevyhnutné pristúpiť ku kontrolným procesom, ktoré v prevádzke a samotnej výrobe:

  • zistia jestvujúci stav vytvárania elektrostatických javov
    • Procesný (systémový) audit
    • Merací audit na pracoviskách a priamo vo technologických linkách...
  • navrhnú súbor opatrení na odstránenie elektrostatických javov,
  • vypracujú systém postupov ktoré zabezpečia udržanie príslušnej úrovne ESD ochrany.